Gift Card DOMO - Cadoul perfect!

Condiţii de utilizare
GIFT CARD

Valabilitate: 07.11.2011 – 31.12.2015

Emitentul DOMO RETAIL S.A își rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul regulament, în orice moment, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.

Obiect:

Produsele Gift Card – 10 modele comercializate în reţeaua de magazine DOMO din România.

Tipuri de Gift card:

 • Card generic on line – 2 modele
 • Card nuntă – 2 modele
 • Card Casă Nouă – 2 modele
 • Card Crăciun – 2 modele
 • Card Happy Birthday – 2 modele

Gift cardurile sunt carduri comerciale emise de Emitent în vederea promovării şi stimulării vânzărilor şi utilizabile de către posesori exclusiv în scopul cumpărării de produse din magazinele Emitentului (DOMO) sau de pe site-ul www.domo.ro.

Acest produs poate fi achiziţionat/utilizat de orice persoană fizică (cu vârsta de peste 18 ani) sau juridica având domiciliul stabil/sediul în România.

Perioada de utilizare:

În perioada 7 noiembrie 2011 - 31 decembrie 2015, gift cardurile sunt disponibile în toate magazinele DOMO din ţară.

Ultima zi de utilizare este 31 decembrie 2015, ora de închidere corespunzătore programului fiecărui magazin.

Modul de achiziţionare şi utilizare

Pentru ca un client DOMO să poată beneficia de gift card trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiţii:

 1. Să achiziţioneze un Gift Card din oricare magazin DOMO;
 2. Gift cardul trebuie încărcat cu o sumă de bani, între 50 şi 1000 lei;
 3. Suma încărcată pe gift card poate fi folosită pentru una sau mai multe achiziţii exclusiv în magazinele DOMO sau de pe site-ul www.domo.ro;
 4. Gift cardul nu poate fi revândut şi nu poate fi preschimbat în bani;
 5. La plata cumpărăturilor cu gift cardul nu se acordă rest, valoarea rămasă putând fi folosită ulterior la achiziţionarea altor produse din magazinele DOMO sau de pe site-ul www.domo.ro;
 6. La achiziţionarea unor produse de valoare mai mare dacât valorea gift cardului, diferenţa de bani se achită în numerar;
 7. Valoarea încărcată nu poate fi retrasă de pe gift card, ci numai utilizată în perioada valabilităţii cardurilor în vederea cumpărării de produse din magazinele DOMO sau de pe site-ul www.domo.ro;
 8. Gift cardul poate fi utilizat în perioada de valabilitate înscrisă pe verso, valoarea acestuia nefiind returnabilă după expirare.

Pentru utilizarea gift cardului on line este necesară introducerea codului pin, care se află pe ambalajul gift cardului.

Utilizarea online se face în coşul de cumpărături al site-ului www.domo.ro. Puneți în coș produsele pe care doriți să le cumparați și întroduceți seria și pin-ul gift card-ului în partea de jos a coșului de cumpărături. Totalul de plata va scădea corespunzător soldului de pe gift card.

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru pierderea codului pin sau a gift cardului.

În cazul în care clientul pierde codul pin, acesta nu poate fi recuperat sau înlocuit. În aceste condiţii, posesorul va putea folosi gift cardul doar pentru achiziţii în magazine.

Gift cardul poate fi reîncărcat cu orice sumă între 50 şi 1000 lei în perioada de valabilitate a acestuia.

Reîncărcarea cardului se poate face în magazine sau pe site-ul www.domo.ro, iar ulterior încărcării gift cardul poate fi folosit exclusiv în vederea achiziţionării de produse din magazinele DOMO.

Gift cardul nu este nominal, este transmisibil şi eventuala pierdere a acestuia nu presupune înlocuirea lui de către Domo Retail S.A. Posesorul gift cardului este prezumat a fi beneficiarul de drept al acestuia.

ÎNTRERUPEREA UTILIZĂRII/MODIFICAREA CONDITIILOR

Utilizarea va putea fi întreruptă sau modificată doar în caz de forţă majoră* ori printr-o decizie a Emitentului din motive comerciale, financiare sau la cererea unei autorităţi.

Nota*: Forţa Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului regulament şi care împiedică partea sau părţile să-şi îndeplinească obligaţiile, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durata de existenţă a cazului de Forţa Majoră, confirmat de Camera de Comerţ şi Industrie a României.

Condiţiile de utilizare şi funcţionare sunt afişate în magazinele participante pe toată perioada valabilităţii, precum şi pe site-ul www.domo.ro.

Orice contestare având ca obiect gift cardurile poate fi depusă la sediul societăţii, la adresa: SC DOMO Retail SA, Bd. Dimitrie Pompei, nr. 10 A, Clădirea Conect 3, etaj 8, Sector 2, Bucureşti sau on line la adresa giftcard@domo.ro.

Regulament campanie